جایگزاری ایمپلنت به صورت کاملا عمود

ایمپلنت فول همراه با روکش دندان

02126354980